شرح خبر

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی- Marketing Management
tools اشتراک گذاری اطلاعات تشویقی در ساختار های مختلف بازار
Incentive information sharing in various market structures
اشتراک گذاری
اطلاعات تشویقی در ساختار های مختلف بازار
  بیست و نهم مرداد ١٣٩٥ ساعت ٢١:٠٩ نظرات[0]
 


انجام پایان نامه  اطلاعات تشویقی

انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


Incentive information sharing in various market structures
اشتراک گذاری
اطلاعات تشویقی در ساختار های مختلف بازار


چکیده

به اشتراک گذاری بین شرکت اطلاعات شده است به عنوان وسیله اصلی برای بهبود عملکرد شرکت ذکر شده است. این مقاله توسعه یک چارچوب مفهومی که مربوط به اشتراک گذاری به سودآوری شرکت در یک بازار انحصار اطلاعات. چارچوب اجازه می دهد تا هر یک از شرکت به اطلاعات خصوصی خود را در مورد تقاضای بازار نامشخص است. ما استفاده از یک مدل بازی نظری به بررسی این چارچوب. نتایج ما نشان می دهد که به اشتراک گذاری اطلاعات هیچ اثر یکنواخت بر عملکرد شرکت. شرکت های رفتار در حالت برتراند بهره مندی از به اشتراک گذاری تنها تحت شرایط خاصی است. با این حال، شرکت های رفتار در حالت Stackelberg همیشه از به اشتراک گذاری اطلاعات بهره مند شوند. علاوه بر این، ما به بررسی چگونه ارزش به اشتراک گذاری اطلاعات است با ماهیت شرکت، نام تجاری محصول، و درجه تمایز محصول تحت تاثیر قرار. نتایج ما نشان می دهد که زمانی که دو بنگاه ها سطح بالایی از رضایت مشتری، ارائه محصولات با مارک های معتبر، و یا فروش محصولات است که به شدت در بازار جایگزین، به اشتراک گذاری اطلاعات مهم و ضروری به طور قابل توجهی به هر دو شرکت می شود. به خصوص اگر دو شرکت در یک حالت Stackelberg رفتار می کنند، ارزش اطلاعات به اشتراک گذاری افزایش بیشتر. علاوه بر این، ما نیز مسئله تحریف اطلاعات آدرس و پیشنهاد EDI (الکترونیک تبادل داده) سیستم اطلاعات با روش ماتریس فاکتور نامنفی به عنوان یک مکانیزم موثر و ارزشمند برای از بین بردن هر گونه اعوجاج اطلاعات ممکن است، به طوری که هر دو شرکت می توانید اطلاعات پیش بینی خود را صادقانه به اشتراک بگذارید .
کلید واژه ها

    
استراتژی بازاریابی؛ به اشتراک گذاری اطلاعات؛ اطلاعات نامتقارن؛ تحریف اطلاعات؛ مدل سازی عدم قطعیت. مدیریت زنجیره تامین


Abstract

Information sharing between firms has been cited as a major means to improve firm performance. This paper develops a conceptual framework that relates information sharing to firm profitability in a duopoly market. The framework allows each firm to have its own private information about uncertain market demand. We utilize a game-theoretical model to examine this framework. Our results reveal that information sharing has no uniform effect on firm performance. Firms behaving in the Bertrand mode benefit from information sharing only under certain conditions. However, firms behaving in the Stackelberg mode always benefit from information sharing. Further, we examine how the value of information sharing is affected by the nature of firm, the product brand, and the degree of product differentiation. Our results show that when two firms have high level of customer satisfaction, offer products with reputable brands, or sell products that are strongly substituted in the market, information sharing becomes significantly important and imperative to both firms. Particularly if two firms behave in a Stackelberg mode, the value of information sharing further increases. Furthermore, we also address the issue of information distortion and propose EDI (Electronic Data Interchange) information system with a nonnegative matrix-factorization technique as an effective and valuable mechanism to eliminate any possible information distortion, so that both firms can share their forecast information truthfully.

Keywords

  • Marketing strategy;
  • Information sharing;
  • Asymmetric information;
  • Information distortion;
  • Uncertainty modeling;
  • Supply chain managementشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نام

كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Moshaveranemarlik.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.