شرح خبر

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی- Marketing Management
tools چگونه ظهور سرمایه گذاران در بازار رقبا: نام تجاری بحران سرریز در چین

چگونه  ظهور سرمایه گذاران در بازار رقبا: نام تجاری بحران سرریز در چین

How emerging market investors'' value competitors'' customer equity: Brand crisis spillover in China

  سی یکم مرداد ١٣٩٥ ساعت ١٢:٠٣ نظرات[1]
  انجام پایان نامه

انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


چگونه  ظهور سرمایه گذاران در بازار رقبا: نام تجاری بحران سرریز در چین

How emerging market investors'' value competitors'' customer equity: Brand crisis spillover in China


چکیده

بحران نام تجاری نه تنها خسارت حقوق صاحبان سهام مشتری از نام تجاری آسیب دیده، بلکه بیش از نشت به رقبای غیر تحت تاثیر قرار زمانی که به عنوان گناه

توسط انجمن درک شده است. بنابراین، درک در مورد هزینه های غیر مستقیم مالی از بحران نام تجاری سرریز حیاتی است، زیرا عدالت مشتری قرار می دهد تاکید

زیادی روی ارزش مالی پایین خط. با این حال، کمی در مورد هزینه های مالی به رقبای مرتبط با اثر سرریز درک. این مطالعه به بررسی اثر سرریز بحران نام تجاری

بر ارزش مالی غیر مبتلا شرکت های رقیب در بازارهای در حال ظهور. سوالات اصلی تحقیق آدرس: (1) آیا و چگونه بحران نام تجاری را تحت تاثیر قرار سرریز

غیر تحت تاثیر قرار مقادیر بازار مالی رقبا در بازارهای نوظهور، و (2) چگونه استراتژی های بازاریابی توسط شرکت های رقیب قبل از اثرات سرریز بحران نفوذ

بر ارزش مالی خود را در بازارهای نوظهور. در این مقاله انجام یک مطالعه رویداد به بررسی اینکه آیا و چگونه ارزش سهام شرکت های رقیب در داخل همان

محصول دسته مواد غذایی مارک های با بحران نام تجاری در چین از سال 2001 تا 2011. منتشر تحت تاثیر قرار نتایج نشان می دهد که شرکت های رقیب گزارش

بازده منفی در زمان بحران نام تجاری و علاوه بر این، آسیب بسته به سه استراتژی های بازاریابی قبل از بحران است. به طور خاص، هزینه های تبلیغاتی از

شرکت های رقیب را تقویت، اما اهدای خیریه (به عنوان سیگنال از مسئولیت اجتماعی شرکت) و تنوع محصول از شرکت های رقیب تضعیف اثر سرریز

بحران نام تجاری در بازارهای مالی. بر این اساس، یافته مفاهیم مدیریتی و توصیه در مورد مسیر آینده ارائه شده است.
کلید واژه ها

    حقوق صاحبان سهام و ضوابط؛ نام تجاری بحران سرریز؛ بازار مالی؛ تبلیغات؛ مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ بازار در حال ظهور
شما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامكليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Moshaveranemarlik.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.