شرح خبر

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی- Marketing Management
tools بازاریابی علتی محصولات با ظاهر منفی


بازاریابی علتی محصولات با ظاهر منفی

Cause-related marketing of products with a negative externality

  نهم شهریور ١٣٩٥ ساعت ١١:٥٨ نظرات[1]
  انجام پایان نامه

انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریبازاریابی علتی محصولات با ظاهر منفی

Cause-related marketing of products with a negative externality
چکیده

شرکت به طور فزاینده توسعه همکاری با سازمان های غیر انتفاعی (NPO) به حمایت از یک علت و بهبود تصویر شرکت های بزرگ خود را.

این نوع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به نام بازاریابی مربوط به علت، مرتکب شرکت به انجمن های صندوق که تشویق حفاظت از محیط زیست،

توسعه بین المللی، و علل دیگر با اهدای بخشی از سود خود را. در این مقاله، ما استدلال می کنند که زمانی که بازاریابی مربوط به علت این است که محصولات

با جانبی منفی، این پیشینی اعمال برنده ترتیبات می تواند عوارض جانبی و غیر منتظره را تولید کند. ما یک مدل تمایز عمودی یکپارچه سازی دو فرض در نظر

بگیرند. اول، مصرف کنندگان ممکن است سهم این شرکت درک می شود بالاتر از اهدای واقعی. دوم، مصرف کنندگان که ارزش رفتار بسیار مسئولیت اجتماعی

ممکن است ترجیح می دهند به مصرف نمی جای مصرف محصولات که مسئولیت اجتماعی است. در این مجموعه به بالا ما چند اثر ضد تولیدی ممکن مانند احتمال

افزایش برون و ازدحام از کمک های مستقیم را تشخیص دهد.ما همچنین سیاست ها و مفاهیم مدیریتی را جلب کند.

Abstract

Firms increasingly develop partnerships with non-profit organizations (NPO) to support a cause and improve their corporate image. This type of Corporate Social Responsibility, called cause-related marketing, commits firms to fund associations that encourage environmental protection, international development, and other causes by donating part of their profits. In this article, we argue that when cause-related marketing is applied to products with a negative externality, these a priori win–win arrangements can generate adverse and unexpected effects. We consider a vertical differentiation model integrating two assumptions. First, consumers may perceive the firm''s contribution to be higher than the actual donation. Second, consumers who value highly socially responsible behavior may prefer not to consume rather than consuming products that aren''t socially responsible. In this set-up we identify several possible counter-productive effects such as the likelihood of increase of the externality and the crowding out of direct contributions. We also draw policy and managerial implications.شما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نام
كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Moshaveranemarlik.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.