شرح خبر

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی- Marketing Management
tools فرضیه بازار کارا و تقلب در نظریه بازار یک چشم انداز جدید برای اقدامات کلاس

فرضیه بازار کارا و تقلب در نظریه بازار یک چشم انداز جدید برای اقدامات کلاس

Efficient market hypothesis and fraud on the market theory a new perspective for class actions

  دهم شهریور ١٣٩٥ ساعت ١٢:٣٤ نظرات[0]
 

انجام پایان نامه

انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


فرضیه بازار کارا و تقلب در نظریه بازار یک چشم انداز جدید برای اقدامات سطح

Efficient market hypothesis and fraud on the market theory a new perspective for class actions

چکیده

زیر قضاوت اخیر دیوان عالی آمریکا (ژوئن 2014)، برخی از مفسران اعلام کرده بود که "اقدامات اوراق بهادار کلاس در اینجا به ماندن" (insidecounsel.com-سپتامبر سال 2014، 11). در این مقاله ارائه یک چشم انداز مهم در این قضاوت، که "به نقش مسائل اساسی در تقاطع نظریه های اقتصادی، بازارهای مالی و مقررات اوراق بهادار" (128Harv. L. کشیش 291 2014-2015، 291)، و نشان می دهد که ما باید خیلی بیشتر مراقب باشید. این قضاوت های اخیر بر تقلب در بازار دکترین، که در سال 1973 به منظور حفظ روش عمل در دادخواهی اوراق بهادار تقلب مطرح شد بر اساس. مشخصه از تقلب در دکترین بازار است که از یکی از تئوری های مالی محبوب ترین ساختار شده است: فرضیه بازار کارآمد. در این مقاله، با تجزیه و تحلیل اجرای فرضیه بازار کارآمد در تقلب در نظریه بازار، ما استدلال می کنند که اگر دیوان عالی تا به حال به موقعیت را برای بار دوم در مورد تقلب در دکترین بازار آن است با توجه به مشکلات عملی به ارث برده از نظریه بازار کارآمد و مشکلات متعددی به دادگاه های ایالات متحده، از جمله دیوان عالی کشور مطرح کرده اند. این موضوع توسط تعریف از وکلا، ضمیمه، فرضیه بازارهای کارا استفاده می شود ( "ترین" در مقابل "همه" / "به طور کامل") نشان داده شده. از آنجا که این مقاله نشان می دهد، اگر "اقدامات کلاس اوراق بهادار در اینجا به ماندن"، این فرصت را برای باز کردن چنین عمل است که به شدت در حقایق کاهش می یابد.
کلید واژه ها

    
فرضیه بازار کارآمد؛ تقلب در نظریه بازار؛ قانون و امور مالی؛ دیدگاه انتقادی در EMH


Abstract

Following recent judgment of the Supreme Court of US (June 2014), several commentators had declared that “Securities class actions are here to stay” (insidecounsel.com—September 2014, 11). This paper provides a critical perspective on this judgment, which “implicates substantive issues at the intersection of economic theory, financial markets, and securities regulation” (128Harv. L. Rev. 291 2014–2015, 291), and shows that we must be much more careful. This recent judgment is based on the Fraud on the Market Doctrine, which was introduced in 1973 in order to preserve the class action procedure in securities fraud litigation. The characteristic of the Fraud on the Market Doctrine is to have been structured from one of the most popular financial theory: Efficient Market Hypothesis. In this paper, by analysing the implementation of the Efficient Market Hypothesis in Fraud on the Market Theory, we argue that if the Supreme Court had to take position for a second time about the Fraud on the Market Doctrine it is due to the practical difficulties inherited from Efficient Market Hypothesis and that have raised several problems to the US courts, including the Supreme Court. This issue is illustrated by the definition of Efficient Market Hypothesis lawyers used (“most” vs “all”/“fully”). As this paper shows, if “Securities class actions are here to stay”, the opportunity to open such a class action is strongly reduced in the facts.

Keywords

  • Efficient market hypothesis;
  • Fraud on the market theory;
  • Law and finance;
  • Critical perspective on EMH

شما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نام
كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Moshaveranemarlik.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.